Next ชีวิตให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยเติมเต็ม ความสนุกสนาน ได้มิตรภาพ สร้างความผูกพันให้กับคุณ และเพื่อน ๆ ยกระดับความ Challenge ไปอีกขั้น ใช้ชีวิตล้ำ ๆ กับสังคมแบบใหม่ "Next ชีวิต พิชิตสุขภาพ ไปด้วยกันกับ Run-Hub Next VR"
Next ชีวิตให้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยเติมเต็ม ความสนุกสนาน ได้มิตรภาพ สร้างความผูกพันให้กับคุณ และเพื่อน ๆ ยกระดับความ Challenge ไปอีกขั้น ใช้ชีวิตล้ำ ๆ กับสังคมแบบใหม่ "Next ชีวิต พิชิตสุขภาพ ไปด้วยกันกับ Run-Hub Next VR"